3948022
NmecHhV65y0pWKOuMHtMzQ/q|LyM2w1tEIYE6hp8ATUxnG8k2ehbNvb1nLp7kcD9
Thông báo nhập học vào lớp 10
Thông báo
0

Thông báo nhập học vào lớp 10

1. Thời gian nhập học : Theo thông báo riêng

2. Hồ sơ nhập học gồm:

- Học bạ chính

- Bản sao giấy khai sinh

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội cấp (đối với học sinh học THCS tại Hà Nội)

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

3. Chuẩn bị kinh phí

+ Kinh phí nhập học : 1.750.000 đồng (bao gồm hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo dục, quỹ khuyến học, quỹ Đoàn Đội).

+ Kinh phí may đồng phục : 850.000 đồng (bao gồm 1 bộ quần áo dài, 1 bộ quần áo ngắn, 1 bộ thể dục thể thao).

+ Kinh phí hỗ trợ CLB : 300.000 đồng (bao gồm CLB Thể thao và CLB Nghệ thuật)

4. Địa điểm: P107 (tầng 1 - Phòng Hội đồng nhà trường)

Ghi chú:        

- 14h00 ngày 04/8/2014 học sinh tập trung tại lớp.

- Ngày 05/8/2014 buổi học đầu tiên.

 
.
.