3803075
ZA/fs1VmGSFvHnwn4DaplC2cS9f7b7XZBEcLm9842jbW0C0v4Z4rzTQXK|IHxZj/
Giới thiệu
0
.

Giới thiệu

Ngôi trường được mở ra đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học cấp THPT của học sinh. Sau 4 năm xây dựng, đến nay nhà trường đã triển khai xây dựng xong giai đoạn 1 với hệ thống mặt bằng, sân đường tường rào, 1 nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, một nhà hiệu bộ 2 tầng và các trang thiết bị nội thất, 1 trạm biến áp đang được lắp đặt. Trong năm 2011 nhà trường tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 với các hạng mục: 1 nhà lớp học 8 phòng; 1 nhà lớp học bộ môn 8 phòng; 2 nhà công vụ giáo viên.Năm học 2011 – 2012 trường THPT Trần Quốc Tuấn tuyển sinh khóa thứ 2 với  6 lớp 10. Như vậy, số lớp của cả 2 khối 10 và 11 là 12 lớp với tổng số học là: 396 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường tính đến thời điểm này là 34 người.