213297
z4nKP/sVtJgBBGfhbBNn/w598DBTHCgGdr|EbQrbLjlA051TC9xTL8h6Pw8YVFdW
Cách sử dụng View
Hướng dẫn
 
 
Cách sử dụng View
View là gì?

 • VIEW là một thành phần chỉ để chứa các tin bài.
 • Giúp cho việc hiển thị Website được hiệu quả
 • Ví dụ của View: Đọc nhiều nhất, Tin Top,...
 • Các View không Gen ra thành bài viết 
 • Có 2 loại View: View trên site, và view được chia sẻ từ site khác
Cách tạo view
 • Mở ứng dụng WebTube
 • Vào Menu Views
 • Ấn nút Thêm, điền tên View, chọn 1 giao diện bên dưới và ấn nút Lưu
Cách đặt 1 view cho 1 bài viết
 • Mở bài viết cần đặt thư mục
 • Vào Menu Publish
 • Chọn Tab On this site’s view
 • Chọn View trong danh sách và ấn Xuất bản
Cách chia sẻ 1 view
 • Mở view cần chia sẻ
 • Vào Menu Share
 • Ấn nút Thêm để chọn cộng đồng website cần chia sẻ
Cách xem danh sách các View được chia sẻ từ site khác
 • Mở ứng dụng WebTube
 • Vào Menu Views
 • Chọn menu Share
Mới nhất
Cách sử dụng View
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.Phát triển bởi vSolutions
.